Aki nem tudja, hová tart, az minden úton célhoz ér.
Mindenki azt hiszi, hogy az ember legfontosabb képessége az intelligencia, de a részvét sokkal fontosabb. Ez különbözteti meg az embert az állattól.
Azt állítani, hogy valami megtörténhet, piszok messze van attól, hogy meg is fog történni.
- Tudod, hogy szól a régi mondás: az jut legmesszebbre, aki egyedül utazik.
- Nagyon magányos egyedül utazni.
Apáinkból még több is van bennünk, mint szeretnénk. Éppen azokért a dolgokért hibáztatjuk őket, amelyekben mi vagyunk a vétkesek, még ha nem is tudunk róla.
Nem mehetek vissza, és nem tehetem próbára a sorsot azzal, hogy most másképp cselekszem ugyanabban a helyzetben.
Amikor eléggé erős a vágy, az események egészen furcsa módon kezdenek alakulni, véletlen halmozódik véletlenre, addig, míg a kívánt cél megvalósul.
Az örömelvet sohasem szabad elhanyagolni. Olyan rövid az élet!
Mi a reményt kínáljuk... Gondoljon a szivárványra! Szép, de megfoghatatlan. A legáttetszőbb fátyol, egy égi ív. Ha egyszer átmehetnénk a szivárvány alatt, és megtudhatnánk, mi van mögötte... ki tudja, hátha a szivárvány a csillagok felé nyíló kapu? S mégis, mihelyt megközelítjük, a szivárvány szertefoszlik.
A halált megjósolni gyakorlatilag lehetetlen, és mindig az is marad, mert a világegyetem nem fogja megengedni, hogy olyanok legyünk, mint az istenek.
Vannak, akik nem képesek beletörődni az emberi dolgok körüli bizonytalanságba. Különös rendszereket építenek, bolond nézeteket vallanak, őrült módra értelmezik a valóságot.
Az ember érezhet vonzalmat anélkül is, hogy utat enged neki. Ez az érett viselkedés egyik jele.
Nem kétséges, hogy a fejlődés csak vadabbá tette a világot, ahelyett, hogy megszelídítette volna.
Bizonyos egybeeséseket nem lehet egyszerűen a véletlennel magyarázni, lévén túl valószínűtlenek.
Az emberek bizonyos véletlenekből szívesen csinálnak mítoszt. Ha pénteken, 13-án valami rossz dolog történik, az bizonyíték arra, hogy ez a nap szerencsétlen nap. Ha semmi sem történik, a kutya sem veszi észre.