Úgy lehet a legjobban elrejtőzni, ha az ember egyáltalán nem rejtőzik el.
Minden kornak megvan a maga középkora.
Mindennek van határa! Illetve csak a szabadságnak nincs. Mindenki szabadon azt teheti, amit jónak lát, de... ha én nem látom jónak, amit maga jónak lát, akkor miért ne az én jóllátásom legyen a mérvadó?
A felnőttek ilyenek, nem kíváncsiak az igazságra, csak arra, amit ők érzékelnek belőle.
Nemcsak annak van igaza, aki erős, hanem az az erős, akinek igaza van.
Nem tudom, hogy a normális valójában mit jelent. Szerintem mindenkinek egyéni elképzelése van erről, amelyet a kultúrája, a családja, az ismerősei, a jelleme és a tapasztalatai, a vele történt események, meg még vagy ezer körülmény alakít. Lehet, hogy az, ami az egyik embernek normális, abnormális a másiknak.
Minden oly szép, még a csúnya is, a fájdalom, a koldusgúnya is.
Ha alárendeled életedet az akaratod diktálta célkitűzéseknek, azok rétegekben hántják le rólad hangulataidat, illúzióidat, érzelmeidet; és a rólad elnevezett hagyma közepén végül nem marad más, mint a meztelen kétségbeesés.
Amikor valamit keresünk, akkor az könnyen eltűnhet a szemünk elől, de ha nem nézzük folyton azt a dolgot, akkor nem fog eltűnni.
A jelen csak egy másik látószög.
A szerelem az önmagunkkal kötött kompromisszumok felbomlásának ideje!
Nincs kicsinyes ellenvetésem a föld körülhajózása ellen, ha ez művészet, tanulmányok, emberbaráti tettek érdekében történik, föltéve, ha az illető ismer hazát, és nem azzal a reménnyel indul külföldre, hogy valamennyi nagyobbat talál ott, mint amit ismer. Aki azonban merő mulatság kedvéért vagy azért utazik, hogy lásson valamit, amit nem hozhat el magával, az önnönmagától utazik, távolodik el, s megvénül már ifjúságában a vén dolgok közepette.
Annyiféle az igazság, mint házon az ablak, ugyanis emberek ülnek mögöttük, akik állítják, hogy láttak vagy hallottak vagy megérezték vagy mindig is tudtak valamit. De ami az egyik szemében bizonyosság, az a másikéban a legnagyobb marhaság, amit a Jóisten a világ teremtésétől kezdve csak látott, és fordítva.
A rosszindulat egyrészt kíváncsivá, másrészt vakká tesz, az ember csak azt látja, amit látni akar.
A "majdnem" kevés. A "majdnem" a semmivel egyenlő.