Nehéz korlátlan hatalmat adni a korlátozott elméknek.
Ha valaki elér olyan hatalmi pozíciót, hogy már megtehet ezt vagy azt, akkor meg is teszi.
Helyettesnek lenni olyan, mint amikor az embernek a falábát vágja le a vonat. Tulajdonképpen örülnie kellene, de minek.
Azoknak, akik a politika tüzénél sütögetik pecsenyéjüket, óvatosnak kell lenniük. Ők idehaza egyszerűen nem élhetnek nagy lábon, főként ismert emberként nem, mert mindig akad egy kamera, egy telefon, egy rosszakaró vagy egy rácsodálkozó állampolgár, aki rögzíti, hogy hol járnak, mit tesznek éppen. Egyetlen fotó vagy pár másodperces videó sokkal inkább okozhatja a bukásukat, mint megannyi parlamenti vizsgálat és újságcikk. Ez a nyerészkedő politikusok szomorú valósága: hiába pihen mesés vagyon a svájci bankszámlájukon, hiába vettek meg strómanokon keresztül egy fél megyét, az ő nevükön soha semmi nem lehet, és a gazdagságukat is csak ott élvezhetik, ahol senki sem látja.
A toll és a szavak sokkal erősebbek lehetnek még a gépfegyvereknél, a tankoknál és a helikoptereknél is.
- Készítsd el nekem egy sikeres forradalom receptjét.
- Vegyünk nagy adag igazságtalanságot, neheztelést és frusztrációt. Helyezzük őket egy gyenge vagy hanyatló hegemóniába. Kevergessük nyomorúságban egy-két generáción keresztül, amíg fel nem forr. Ízlés szerint ízesítsük destabilizációs körülményekkel. Egy csipetnyi esemény katalizálhatja az egészet.
Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.
Olyan mindegy, hogy ki az ellenség, ha a támadását nem tudjuk visszaverni.
Még a legagyafúrtabb póknak a hálójában is akadhat egy-egy gyönge szál.
Az erős emberek majdnem mindig megtehetik, amit akarnak, de még a legerősebb emberek sem dönthetnek afelől, hogy mit akarhatnak.
A tudós ne legyen úr, éppen úgy, ahogy senki más se legyen úr. Sem a tőke, sem a kormány, sem a tudós, hanem a nép.
Mindenkit manipulál valaki.
A pusztuláshoz az is elég, ha csak néhány befolyásos ember hiszi istennek magát.
A törvény erősebb a királynál. A törvény teszi a királyt uralkodóvá. Éppúgy nincs jogod megszökni a korona elől, ahogyan az őrszem sem hagyhatja el a helyét.
Királynak lenni annyit jelent, hogy első vagy a legvadabb csatákban, és utolsó minden kétségbeesett visszavonulásban. Ha éhínség szakad az országra, neked jut a leghitványabb étel és a legtöbb nyomorúság.