Jó érzés, és sokkal könnyebb vele bánni, és kevesebb sampont is használsz!
Az vagy, aki vagy, és ez ellen nem tehetsz semmit. Se te, se mások.
Túl nagy ár egy "jó" párkapcsolatért azzal fizetni, hogy nem lehetsz önmagad.
Ha nem vagy király, kalappal is kitűnhetsz.
Ha megváltoznék, elveszíteném önmagam, rossz és jó tulajdonságaimat is beleértve.
Az élet célja az önkifejlődés.
A tudományban úgy érheted el a legjobb eredményeket (és gyakran a legjobb szalagcímeket is), ha nem a csordával, hanem azzal szembe mész.
A személyiség és jellem olyan nagy és fogyhatatlan, mint egy csillag.
Ragaszkodj magadhoz; sohase légy utánzó! Tulajdon tehetségedet minden percben fölmutathatod, egy egész élet kultúrájának fölhalmozott erejével; ám mások kikölcsönzött tehetségét csak ideig-óráig s csak félig-meddig tarthatod birtokodban.
Ha igaz vagy, de más igazságot követsz, mint én, csatlakozz társaidhoz; én majd megkeresem a magaméit. Nem önzésből, hanem alázatosan és őszintén. Az a te érdeked és az enyim is és mindenkié, hogy igaz módon éljünk, bármily sokáig éltünk is eleddig hazugság közepette.
Könnyű a világban a világ véleménye szerint élni; könnyű a magánosságban a magad véleménye szerint élni. Ám az a nagy ember, aki a tömeg forgataga közepette tökéletes nyugalommal meg tudja őrizni a magánosság függetlenségét.
Az vagy, amit egész nap gondolsz, és jellemed a gondolataid összességéből tevődik össze.
Menthetetlenek vagyunk-e vajon? Vagy a tárgyakon és az árnyakon és a vágyakon túl megőrizhető-e valami mégis, valami belőlünk? Nem a csillár: a fény.
Nagyon nehéz meghatározni, miben is áll a stílus: néha megfoghatatlan, néha nagyon is kézenfekvő.
A stílus abban rejlik, hogy megtaláljuk az egyensúlyt három tényező közt: kik vagyunk, mi áll jól nekünk, és hová tartunk. Ezt az egyensúlyt tükrözze az öltözködésünk.