A bölcs ember támadói pártjára áll. Neki még nagyobb érdeke, mintsem azoké, hogy a maga sebezhető pontjait megtalálja. A seb beheged és lehámlik róla, s amidőn ellenségei már diadalmaskodni akarnak rajta, íme, ő sebezhetetlenné vált.
A mesebeli szarvas csodálta szarvait és szidta a lábát, amidőn azonban a vadász űzőbe vette, lába mentette meg először; utóbb azonban a sűrűbe tévedve szarvai okozták vesztét. Minden ember kerül életében olyan helyzetbe, amidőn hibái kötelezik hálára.
A munka igazi jutalma tudás és erény.
A félelem holló, s bár nem látod világosan, mire les, bizonyos, hogy van valahol holttest.
Gazdag szív nélkül a legdúsabb is nyomorult koldus.
Senki se menjen sehová, ahová nem viheti magával társadalma, barátai egész körét - nem testileg értve, hanem légkörét. Új társaságában is meg kell óvnia rendes szellemi magatartását s mindennapi társaihoz való reális viszonyát, mert különben a legvidámabb körben is árva lesz, és megfosztva érzi magát legjobb sugaraitól.
Bármi más divatját múlhatja, de az erős akarat mindig divatos lesz.
A fennkölt lélek mindig elegáns.
Mennyi emberi élet fecsérlődik el várakozással; ne várakoztassa hát embertársát.
Legjobb vagyon a függetlenség.
Az élet lóhalálában rohan el. Vagy futó árnyékot űzünk, vagy minket űz, hajt valami félelem, kísértet. Ám ha baráttal találkozunk, megállunk, s most nagy őrültségnek tartjuk lázas rohanásunkat. Most szünetelésre, birtoklásra vágyódunk s arra a hatalomra, hogy a szívünk mélyéből fölötlött pillanatot tartóssá tehessük. Minden nemes viszonyban a pillanat minden.
Egyetlen, szívből jövő meleg szó gazdaggá tesz.
A személyiség és jellem olyan nagy és fogyhatatlan, mint egy csillag.
Az ember minden igazi értékét szükségszerűen s mindig maga szerzi, s amit az ember szerez, az eleven tulajdon, amely nem függ az uralkodó hatalom, a tömeg, a forradalmak kénye-kedvétől, a tűz, vihar, bankbukások veszélyétől, hanem örökké megújhodik az ember végső leheletéig.
Tedd meg, ami számodra kijelöltetett, s nincs olyan, amit ne remélhetnél; nincs olyan, amit ne merhetnél.