A kérdések utak. A válaszok csak eltorlaszolják őket.
Az összetartás néha több igazságot tartalmaz, mint maga az igazság.
Húsvétvasárnap a kedvenc ünnepem. Úgy tűnik, ezen a napon minden lehetséges.
Talán hit és hitetlenség ugyanannak az éremnek két oldala. Megfordíthatjuk az érmét, de nem tüntethetjük el azt az oldalt, amelyiket éppen nem nézzük.
Mindig sokkal egyszerűbb negatívnak, mint pozitívnak lenni.
Nagyon jó keresztény lennék, ha időnként nem zavarnák meg mások az életemet.