Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat.
Vannak napok, amikor a hit túlságosan fájdalmas.
Nem feltétlenül alapul személyes tapasztalaton mindaz, amit hiszünk, ám amikor mégis így van, azon már csak ritkán lehet változtatni.
Szó szerinti hitetlenség nem létezik: mindenki hisz valamiben, hit nélkül egyszerűen nem lehet élni. Így a materialistáknak is vannak hiteik, csak ezek nem az Univerzumon kívül feltételezett másvilágra irányulnak, hanem földi életünknek olyan végső kérdéseire, amelyeket a tudomány jelenleg még nem vagy maradéktalanul nem - esetleg sohasem - tud megválaszolni.
Minél többet gondolkozom, annál kevésbé tudok hinni.
Hogy mennyire "hiszel" valamiben, csak azzal mérhető le, hogy mit vagy hajlandó kockáztatni érte.
Nem a fiatalok nem hisznek, hanem az öregek nem mutatnak utat.
A hit az igazi csoda, ami mindent felülír.
Mit jelent az, hogy tényleg igazán hiszünk valamiben? Hit. Az Ígéret könyvtárában talált nagyszótár szerint valami, amit az ember igaznak vagy valóságosnak fogad el; szilárdan vallott meggyőződés vagy vélemény. De még ez a rövid, egyszerű definíció is összezavart. Igaz vagy valóságos, ezek egyértelmű szavak, a vélemény és a meggyőződés viszont nem - a vélemények személytől és helyzettől függően ingadoznak, változnak, cserélődnek.
Nem kell értened a csodákat ahhoz, hogy hinni tudj bennük.
Ha az ember megszűnik hinni valamiben, nem marad más, csak sötétség.
A hit néha éppen annyit ér, mint a tudás.
Annak útja-módja, hogy egy képtelen dolgot elképzelhetővé tegyünk, nem logikán meg okoskodáson keresztül vezet. Dehogy. Csakis azáltal képzelhető el, hogy hiszünk benne. A hit maga a módszer.
A mecsetben mondott ima nem más, csak szándéknyilatkozat, amit jóhiszeműen, mindenki előtt teszünk, olyan, mint a csónak, amit az ember a parton előkészít a vízre bocsátásra. Igazán csak akkor válik el, hogy mit ér, mikor elkap az első vihar a nyílt vízen. Akkor kit érdekel már, hogy jól nézett-e ki a csónak a parton?
A hitetlenség csaknem még fontosabb, mint a hit. A hithez egy adag hitetlenség is tartozik.