Ha jól szórakozom, azt szeretem. Azt nem szeretem, ha ki van adva, hogy itt az ideje a szórakozásnak.
Az ajándék a kapcsolatépítés legalapvetőbb kelléke, a szándék kifejezésének egyfajta "nyelvezete", ami a veszteségek és a hátrányok csökkentését szolgálja.
Az ajándék a szeretet, az elismerés és a tisztelet "szava".
Itt a farsang, áll a bál,
keringőzik a kanál,
Csárdást jár a habverő,
bokázik a máktörő.
De érdekes volna,
ha kutyabál volna,
s farsang napján
minden kutya
bálba kutyagolna.
Kapott ajándékot ismét elajándékozni: udvariatlanság annak adója iránt.
A könyv ajándékozása vázánál, pohárnál jobban megrögzíti a baráti érzést, mert emelkedettséget fűz a barátság fogalmához.
Az ajándékozás nem anyagi kérdés, de tudnunk kell, hogy kinek mit illik ajándékozni. A gondolkodás nélkül vásárolt ajándékkal könnyen kényelmetlen helyzetbe hozhatjuk a megajándékozottat.
Gyakran a legjobb akarattal s legőszintébb barátságból adott ajándék is könnyen megsebezhet.
Ne az ajándék, hanem a melyből eredt a jó szándékért legyünk hálásak, és ez mégsem oly igen könnyű. Más szókkal: megelégedett hálás kifejezést öltsön arczunk, akkor is, ha semmit nem érzünk; elégedettséget mutassunk, még ha eszünkbe sem jut is.
Az ajándékot nem szabad kínnal, kényszerrel beszerezni. Ne az illendőség parancsa legyen az ajándékozás, hanem a szívé, akkor talán nem marad az egész "tortúra" az utolsó, agyonhajszolt percekre.
Az ajándékok tulajdonképpen finom megérzéssel kitalált gondolatok, vágyak.
Az adónak az ajándékban sokkal nagyobb az öröme, mint az elfogadónak, mert már akkor is, mikor gondolatban keres alkalmas tárgyat, vagy az illetőnek kedvét eltalálni igyekszik, előre is örömet érez, mely az elfogadónál természetesen nincs meg.
A becsülettudás úgy hozza magával, hogy a kapott ajándékot az átvételkor azonnal felbontsuk, fejezzük ki e fölötti örömünket, csodáljuk s csodáltassuk meg környezetünkkel, a mikor annak hasznos, vagy kellemes tulajdonságait kedvező világításba helyezzük. Azután minden tekintet nélkül pénzbeli értékére a többi ajándékok közzé helyezzük, még pedig, hogy úgy szembeötlő legyen, mint a többi.
Minden ajándék tükör: csak magadat láthatod benne.