Ott van a Tóra, a Biblia vagy a Korán. Mindnek bombabiztos receptje van az üdvözülésre, a hitre, reményre és szeretetre, az alapvető emberi érzelmek helyes irányba terelésére. Mind egyenesen Istentől eredezteti a maga receptjét. Csak épp a közvetítő különböző. Mindeközben az üzenet elferdül valamiért, mint a szervezet rákossá fajult sejtjei. Önjelölt próféták hirdetik, mit szabad hinnünk, és mit nem. Akik áthágják az adott vallás dogmáit, azok eretnekek, és a hívőiket ellenük uszítják. Nem hinném, hogy a vallások eredetileg erre törekedtek volna.
A test, ugye, szent templom. Másfelől meg csővezetékek, idegsejtek, pisi és epe dzsungele.
Sehol sem olyan hangos a csönd, mint egy kihalt munkahelyen.
Bár felnőttként legtöbben eltávolodunk gyermekkorunk eszméitől, a jelképek továbbra is elevenen élnek lelkünkben.
A magánynak is megvannak a maga előnyei. Csak éppen a tény elviselhetetlen.