Arra gondoltam, hogy Darwinnak húsz évébe tellett, mire megfigyelései nyomán megírta a témával foglalkozó első tanulmányát. Nekem nincs ennyi időm. Én most akarok belelátni a fejlődés rejtelmeibe. Most akarok választ kapni a kérdéseimre. Most akarom kiélvezni a győzelem múlékony pillanatát.
A barátom volt. Megosztottuk egymással a titkainkat. Megértettük egymást. És mégis halványult már az emléke. Az agyam találomra takarít a benne tárolt élmények között, egyeseket végleg kitöröl, másokat tetszés szerint módosít.
A múlt velünk él.