Vannak húszéves vén szívek és hatvanéves fiatalok.
Egy élet kevés ahhoz, hogy sokat szerethessünk.
Az ember az önmagáról való beszélést sose únja meg.
A házasság maga természetellenes intézmény, s csak a gyermekek fölnevelése szempontjából jogosult; különben pedig rendesen a szerelem sírja.
Igazi szerelmeket nem lehet rövid határidőkre kötni, mint a börzei üzleteket.
A szerelem fogalmának a főjegye: az igazságtalanság. Mikor már igazságosak vagyunk valakihez, akkor már nem szeretjük.
A szerelem köntösét veszi föl néha a szánalom. De ez nem igazi szerelem, csak alamizsna. Szerelmet adni így: nemes dolog lehet, de szerelmet kapni így, mindig utálatos.
- Van örök szerelem?
- Csacsi, hát van örök élet?
- Mikor tudja meg az ember, hogy igazi szerelmet élt-e át?
- Mikor elmúlt a szerelem. Ha megsiratjuk: igazi volt; ha föllélegzünk utána: hamis érzés volt.
Az eltemetett szerelem sokszor föltámad azután szeretet képében.