A túláradó öröm hétköznapi értelemben ártatlan dolog: az öröm felerősödését fejezi ki. Ugyanakkor határt is jelöl: a józanság végére figyelmeztet.
Egy mondat jelentését csak akkor dekódolhatjuk, ha minden szavát visszafejtjük - ugyanakkor a mondat több jelentést hordoz, mint az egyedi szavak összessége. Ugyanez a helyzet a génekkel is.
Nem érthetjük meg az élő szervezeteket és sejtjeiket vagy az evolúciót - következésképpen az emberi patológiát és viselkedést, a temperamentumot, a betegségeket, a rasszokat, az identitást és sorsot sem -, ha nem értjük pontosan a gének koncepcióját.
Az emberi genom megismerése és megváltoztatásának képessége az "emberi" szó jelentését is átalakítja.
Az atom a modern fizika alapvető szerkezeti egysége - egyszersmind az anyag és az energia feletti uralom majdani megszerzésének lehetősége. A gén a modern biológia alapvető szerkezeti egysége - valamint a szervezetünk és sorsunk feletti uralom majdani birtoklásának ígérete.
Minden történet újabb történetet hordoz.
Ha alaposan megfigyeljük, kiderül, hogy a világ összes bonyolult jelensége a természet rendkívül szervezett törvényszerűségeinek eredménye. Időnként gyorsan megértjük ezeket a szabályokat, de gyakrabban előfordul, hogy felfogásukhoz és szemléltetésükhöz leleményes kísérletekre van szükség.
Az evolúció fő hajtóereje nem annyira a természet céltudatossága, mint inkább a humorérzéke.
A különcök mindig különcök maradnak - hacsak nem tudják biztosítani egyedi sajátosságaik továbbörökítését a következő generációra.
Kis gondolatokból születnek az igazán nagy igazságok.
Ha egy tudós munkáját ismét felfedezik, az a jövőbe látását igazolja, de ha ugyanez háromszor is megtörténik, az már sértés tudománya többi művelőjére nézve.
A tyúk nem más, mint a tojás lehetősége egy még életképesebb tojás létrehozására.
Előfordul, hogy a nagyszerűnek látszó törvényeket nem igazolják azok a fránya tények.
A tudományban egy szó gyakran egy hipotézissel egyenlő.
Nem létezik tökéletesség - csak kényszerű alkalmazkodás a változó viszonyokhoz.