Az igazi újságolvasás nem egy vagy talán két nyomorúságos napilapocska felületes átlapozása. Az igazi, mert az észt és a látókört egyaránt tágító újságolvasásban az összes piacon (vagyis a trafikban is) megtalálható újság bennfoglaltatik, ha nem is elejétől végig, de azért legalább nagyjából, ami azt jelenti: szalagcím, vezércikk, legfontosabb rovatok, legfontosabb vélemények, valamint legfontosabb (kül- és bel-) politikai, helyi, gazdasági, tudományos, sport-, kulturális, társadalmi hírek satöbbi.
Az újságeladás minden szeriőz trafik fő tevékenysége, és a vevő, illetve az újságvásárló azt szeretné (amennyiben nem tartozik már eleve egy meghatározott nyomdatermék intellektuálisan, érzelmileg vagy politikailag elkötelezett törzsolvasói közé), hogy a trafikos ennek megfelelően ellássa tanáccsal, felvilágosítással, és adott esetben szelíd nyomatékkal vagy nyomatékos szelídséggel rávezesse a számára mint kuncsaft, olvasó vagy újságvásárló számára az adott napon, adott pillanatban, adott hangulatban az egyetlen megfelelő lapra.
A rossz szivar lószarízű, a jó dohányízű. A nagyon jó szivar azonban világízű!
Jegyezd meg a vevőket! Vésd az agyadba a szokásaikat és a gyengéiket! Az emlékezet a trafikos tőkéje.
Az igazság ritkán kellemes.
A nő olyan, mint a szivar. Ha túl erőteljesen szívjuk, nem nyújt élvezetet.
Az élet bizony nem éppen mese, barátocskám - de egyszer úgyis minden véget ér!
Születésünktől fogva távolodunk, és minden nappal egy kicsit messzebb kerülünk önmagunktól, mígnem aztán egyszer csak egyáltalán nem ismerjük ki már magunkat.
Szerelembe esni tudvalevőleg egyet jelent azzal, hogy egyszer csak nem ismerjük ki magunkat többé.
Az egész élet állandó elválás. Egy anya ezt nagyon is jól tudja. De ez már csak így van, és megszokja az ember.
Aki sokat beszél, annak többnyire kevés a mondandója.
A mai okok holnap már tegnapi okok lesznek, és legkésőbb holnaputánra már elfelejtődnek.
A felismerés a bölcsesség meredek lépcsőházában megtett első lépés.
A szerelem olyan, mint a futótűz, amelyet se nem akar, se nem tud senki eloltani.
A megfelelő asszony megtalálása civilizációnk egyik legnehezebb feladata. És mindannyiunknak teljesen egyedül kell megbirkóznia vele.