Az ember megőrülne, ha a Bibliát tényleg komolyan venné; de ahhoz, hogy valaki komolyan vegye, már eleve őrültnek kell lennie.
Engem semmi sem állíthat meg - még a siker sem.
Nem mintha a nők maguk tisztátalanok volnának. A nő, mint ideál rohasztja a lelket.
Tégy, mit jónak látsz, ez az egyetlen törvény.
Halljatok engem, ti sóhajtozó emberek!
A fájdalom s megbánás szomorúságai
A halottakra és haldoklókra hagyatik,
A népre, mely még nem ismer engem.
Szeretlek! Epedezek érted! Akár sápadt, akár lila, akár leplezett, akár érzéki, én, aki minden gyönyör és bíbor vagyok és ittasság a legbenső értelemben, kívánlak.
A kabátom alatt egy megfáradt szív dobog - de egy jó ember szíve, aki senkinek sem tudna ártani.