A probléma megoldása előtt meg kell ismernünk annak okait.
Könnyebb elviselni vagy tudomást sem venni a túlbonyolításról, mint megküzdeni vele.
A túlságosan sok információ maga alá temet minket. Tisztánlátás helyett zavart eredményez.
A jogászok lelki szemei előtt ott lebeg a csoportos perek réme, és minden más másodlagossá válik. Azt bizonygatják, hogy a jogi szakzsargon használata a kommunikáció egyetlen megbízható útja, ezáltal azonban épp a kommunikációt lehetetlenítik el.
A nagy szervezetekben egyszerűen hozzászoknak az emberek egyfajta bennfentes nyelvhasználathoz - és ezzel nincs is semmi baj. A probléma ott kezdődik, amikor a szakzsargon a külső kommunikációban is megjelenik. Ez sajnos egyre gyakrabban előfordul, és a cégek kezdenek hozzászokni, hogy a nyilvánosság előtt is magukban beszélnek.
A szakzsargon használata elsősorban az empátia hiányára utal - amikor a feladó nem törődik az üzenet címzettjének felkészültségével.
A legtöbb magyarázat valójában szinonimák használatára épül, amelyek azonban sokszor semmivel sem érthetőbbek, mint a magyarázni kívánt szó.
Az empátia nem azonos a szimpátiával: részvét, együttérzés helyett inkább beleérző képességet takar.
Az elégedetlen ügyfelek a cégek igazi rémálmai, ám jelentőségük sohasem volt olyan hangsúlyos, mint manapság, a közösségi média korában, ahol a felháborodott panaszok és sérelmek fertőzésként hatnak a cégekre.
A választást azért tartják alapvetően jónak, mert lehetővé teszi a szabad akarat gyakorlását. A túl sok választási lehetőségnek azonban, különösen, ha a köztük lévő különbségeket nem tisztázták, nem sok haszna van.
Minél kevesebb információt adsz az embereknek, annál többet értenek meg valamiből.
Az üzleti életben és az állami szférában a nyelv sokkal inkább szolgál egy bizonyos célt, mint az érthető kommunikációt. Arra használják, hogy eltitkolják, összezavarják és elhomályosítsák a lényeges információkat.
Ha egy cég becsapja ügyfeleit, az ellen a világ összes jogi megfogalmazása sem nyújt menedéket.
A rossz tapasztalatokra adott pozitív válasz gyakran mélyebb nyomot hagy a fogyasztókban, mint az eredetileg elszenvedett kellemetlenség.