Az öröm boldogított, a boldogtalanság még szorosabban összefűzte és megtisztította a szívünket. És így mindkettő az Ég ajándéka lett és javunkra szolgált.