Nemcsak tetteink, de mulasztásaink is örökre velünk maradnak.