Ha eljön a Gonosz, hogy megtérjen, és már nem lesz többé Gonosz, akkor mihez képest lehetünk mi jók?
Van az elv, van az érdek és van a valóság, amely hol innen, hol máshonnan merítget.
Megváltót várni nehezebb, mint horgászni: mert a hal az hol jön, hol nem jön. A Megváltó meg ugye többnyire nem testesül meg naponta. Így aztán ebbe a munkakörbe általában nem sikerorientált papi személyek kerültek.
Mindennek van határa! Illetve csak a szabadságnak nincs. Mindenki szabadon azt teheti, amit jónak lát, de... ha én nem látom jónak, amit maga jónak lát, akkor miért ne az én jóllátásom legyen a mérvadó?
Van elég gondolat. Nem kell újakat szülni. Inkább tisztítsuk meg a meglévőket! Sok vadon termő ötletfoszlány ellentmondást eredményez, és kételyeket teremt. A kétely káoszhoz vezet, a káosz anarchiához.
A gondolat nem jár alanyi jogon. Vannak gondolatra méltó, illetve arra méltatlan egyedek. Ez utóbbiakat meg kell szabadítani a tályoggal és fekéllyel terhes gondolatoktól.
Sokan azzal vádolnak minket, hogy szabályozzuk a gondolatokat. De kérdem én, mi más lehet egy iskola célja? Kiválasztani a helyes gondolatokat, és elválasztani azokat a helytelenektől.
A tárgyakat most sem birtoklod, csak használod.
A Megváltó nem más, mint egy agytumor.
A szavakat nem csépeljük. A szavakat nem pazaroljuk. A gondolatmeneteket nem hagyjuk szabadon, mert abból káosz lesz. A gondolat fegyver, amelyet jókor és jól kell használni. A szónak hatnia kell. A gondolatokat átválogatjuk, tömörítjük, megalkotjuk, és hagyjuk hatni. A szó üt, a szó termékenyít, a szó harcol!
Az élet nem pusztán biológia! Az élet kulturális örökség! Az élet honfiúi hovatovább! Az élet szilárd elhatározás!
Mi a lét? Isten adománya, amelyet vagy végigélünk, vagy végigbégetünk.
Aki Megváltónak adja ki magát, az vállalja is a Megváltó szenvedését.
Ne bárányokat gyűjtsetek magatok mellé, hanem tanítsátok bégetni a farkasokat!
Ahány pap, annyiféle. Az egyikük kántál, a másik gondolkodik, a harmadik világmegvált. Szóval elég nehéz ezeket az önálló istenszolgákat úgy egyfelé terelni.