Te tevél tevévé engem eleve,
Teveled nem ér fel tevefej tétova veleje.