Az erkölcsöt nem helyettesítheti és nem is pótolja a vallásosság.