Nem feltétlenül alapul személyes tapasztalaton mindaz, amit hiszünk, ám amikor mégis így van, azon már csak ritkán lehet változtatni.
Dicséretes, hogy ragaszkodsz az álláspontodhoz - de ne feledd: a hagyományhoz való ragaszkodás nem elég. Folyton meg kell kérdezned magadtól: mi van, ha tévedek?
Ha beszélek, a fejembe kerül, ha hallgatok, a lelkembe.
Az embereket a tetteik minősítik, és nem az, hogy mások mit mondanak róluk.
Az interneten virágzik az intolerancia, ahol a megfontolt és mértéktartó megnyilvánulásokat a kattintások elmaradásával büntetik, a Facebook és a Google láthatatlan algoritmusai olyan tartalmak felé terelnek, amelyekkel eleve egyetértünk, az ettől eltérő hangok pedig elnémulnak, hogy elkerüljék a kitöröltetést vagy a kigúnyoltatást. Ennek az a következménye, hogy egy olyan zárt térbe kerülünk, amelyben, bármelyik oldalon álljunk is, eleve úgy fogjuk érezni, hogy jogunk van gyűlölni azt, amit épp gyűlölünk.
Ha az életviteled ellentmond az intellektuális meggyőződésednek, az a meggyőződésedet érvényteleníti, nem az életviteledet.
Sose fogsz valakit teljesen meggyőzni arról, hogy nincs igaza; erre csak a valóság képes.
Gondolj magadra, és hagyd meg másoknak is a jogot, hogy ugyanígy tegyenek!
A jó kritika, még akkor is, ha kegyetlen, szakmai érvek alapján bírál. Ezért az alapállása az: én elfogadom azt, akit kritizálok. Ha ez nincs meg, akkor az nem kritika, hanem egy vélemény.
Mindannyian Gogol köpenyegéből bújtunk Dosztojevszkij börtönébe.
Mit jelent az, hogy tényleg igazán hiszünk valamiben? Hit. Az Ígéret könyvtárában talált nagyszótár szerint valami, amit az ember igaznak vagy valóságosnak fogad el; szilárdan vallott meggyőződés vagy vélemény. De még ez a rövid, egyszerű definíció is összezavart. Igaz vagy valóságos, ezek egyértelmű szavak, a vélemény és a meggyőződés viszont nem - a vélemények személytől és helyzettől függően ingadoznak, változnak, cserélődnek.
Amit érdemes megcsinálni, azt érdemes jól megcsinálni!
Ha véleményt kell alkotnod, ne fogadd el szabálynak, hogy valamiről csak jót, vagy csak rosszat lehessen mondanod.
Nagyon kevés a kérdés egy magyar beszélgetésben, de nagyon sok a komment és az egyértelmű kijelentés. Még több a normatív ítélet. Ahol az emberek nagyon keveset kérdeznek egymástól, ott fennáll a veszély, hogy mindenki nagyon okos lesz.
A fennkölt lélek mindig elegáns.