Nemcsak néznünk kell, de látnunk is, s nemcsak hallgatnunk, de meghallanunk is.
Aki igazán lát, az szeretettel lát, és annak a szava sohasem durva és sértő és megalázó és kegyetlen - hanem tapintatos. Bölcs és megértő.
A szépség nem tárulkozik fel olyan embereknek, akik nem szomjúhozzák vagy félreértelmezik az igazságot. A szellem mélységes hiánya jellemzi az olyan embert, aki nem képes befogadni, hanem csak bírálni tudja a művészetet. S miután nem tud és nem akar létezése céljáról és értelméről gondolkodni, e magasabb értelmet gyakran vulgárisan egyszerű felkiáltással helyettesíti: "Nem érdekel!" "Nem tetszik!"
Régen rossz, ha a terveinkbe, a legszigorúbb programozást is ideértve, nem fér bele egy kis rögtönzés.
Ha egymás becsmérlése helyett nyíltan és őszintén beszélgetnénk, talán nem az ellenséget, hanem a tökéletlen földi halandót látnánk a másikban. Elvégre mindannyian jót akarunk, csak mindenki a maga módján.
Minden évben érdemes időt szánni arra, hogy kipróbálj valamilyen új dolgot. A lehetőségek tárháza végtelen.
Az egyik nap meg akarunk halni, a másik nap rájövünk, elég lemenni néhány lépcsőfokot, hogy megtaláljuk a kapcsolót, és máris világosabban látunk.
Aki jól szeret, az megismer és elfogad - saját világát kitágítja a másik felé.
Ha az ember szeret, látja azt, amiben őszintén gyönyörködni tud. Akkor is, ha a felszíni tulajdonságok esetleg nem tűnnek vonzónak. Szeressünk mögé! Szeressünk fölé! Ott mindig van valami, ami nagyrabecsülésünkre és csodálatunkra méltó.
A gyerekek individuálisak, és erre abszolút nincs felkészülve a mai pedagógia. Holott csakis erre kellene hogy felkészülve legyen! Minden gyerek más, mindegyik mást tud, másban jó - és ezt el kéne ismerni.
Az élet kérdéseire adott válaszok benned vannak. Csak annyit kell tenned, hogy nézz, hallgass és bízz.
Akiket az élet egy bizonyos szemlélete teljesen lefoglal, nagyon gyakran elvesztik humorérzéküket.
- Annyira hozzá vagy szokva a csodákhoz, hogy magától értetődőnek találod őket.
- Ami létezik, az magától értetődik.
Ne félj tőlem csak azért, mert nem ismersz. Néha éppen azok a dolgok rejtik a legnagyobb veszélyt, amelyekről azt hisszük, hogy a legjobban ismerjük őket.
Mindennek bennünk kell rejleni, és érzéseink ettől még nem kevésbé erősek.