A megújulás valószínűleg a hosszú élet titka.
Mindegy, mit talál ki az ember - fennáll a veszély, hogy víziója egyik napról a másikra túlhaladottá válik.
A lélek korallzátonya a változatos élményektől gazdagodik, nem a benyomások megismétlésétől.
A taktika abban áll, hogy az ember tudja, mit kell tennie, ha van mit tenni. A stratégia pedig abban, hogy az ember tudja, mit kell tennie, ha nincs mit tenni.
Kizárólag a kreatív agy révén fejlődik emberi tevékenységünk, kreatív agyunk varázsol festékből és kőből művészetet, a rezgésekből zenét és információt, kreatív agyunkban jönnek létre a tudományos felfedezések, ahogy ott születnek meg az újabb és újabb orvosi kezelések tervei is.
A kreativitás olyan tanulási folyamat, amelyben a tanár és a diák ugyanaz a személy.
Kreativitás nélkül nem volna fejlődés, és az örökkévalóságig ugyanazokat a terveket ismételgetnénk.
A tehetség megköveteli, hogy fejlesszük. Ez pedig csak sok gyakorlással és áldozatok árán lehetséges.
Tudni kell ellenállni a régi beidegződéseinknek, hogy új úton indulhassunk el!
Nem létezik tökéletesség - csak kényszerű alkalmazkodás a változó viszonyokhoz.
Az élet minden területén csalódik az, aki az egy helyben veszteglést jónak véli. Aki nem halad előre, az mindig hátrál.
Ha gyakran ismételgetünk egy gondolatot, tett lesz belőle. Ha sokszor ismételgetünk egy tettet, szokássá válik. A gyakran ismételgetett szokás merev személyiséget eredményez. A merev személyiség pedig a végzetünkké válik.
Agyunk és ebből adódóan személyiségünk szobrászai, alapanyagai egyaránt mi vagyunk.
Az ember, míg él, folyamatosan változik. Nem hiszek abban, hogy a felnőttek már nem változnak. Az alaptermészetünk marad, de az ember nem csak abból áll. A kialakult alaptermészet felett az életem gondolatok, tettek és döntések hosszú-hosszú, szüntelen munkálkodó sorából áll össze. Velem szemben pedig itt áll az egész világ az összes csábító kihívásával. Nem az állandóan cserélődő sejtjeim miatt vagyok egészen más ember, hanem a sok külső hatás miatt, amit nap mint nap átélek. Az élet folyamatosan kihív bennünket.
Én szeretem a szegkovácsok és a deszkafűrészelők énekeit, mert ők nem a készet dicsőitik, aminek nincs tartalma, hanem a hajó felé való emelkedést.